Den 2. november – Diversitet. Fra strategisk ambition til konkret ledelsesredskab

F5 Ledernetværk – lukket arrangement