Den 5. oktober – Diversitet – fra strategisk ambition til konkret ledelsesredskab

F5 Ledernetværk – lukket arrangement